Algemene Huisregels

Huisreglement Stichting X-Events / Bezoekers

Door het kopen van een toegangsbewijs of het bezoeken van het evenement, gaat u akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden van XEVENTS.

Algemeen

X-Citement Festival wordt georganiseerd door de Stichting X-Events, gevestigd te Dongen, gemeente Dongen, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64592928. Het vindt dit jaar voor de derde keer plaats en wel op:

– Vrijdag 21 september 2018. Het festivalterrein is op die dag geopend vanaf 19.00 uur tot 00:00 uur.
– Zaterdag 22 september 2018. Het festivalterrein is op die dag geopend vanaf 19.00 uur tot 01:00 uur.

X-Citement Festival wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de bereidwillige medewerking van de gemeente Dongen en haar inwoners. Stichting X-Events doet een dringend beroep op bezoekers zich te houden aan de hieronder weergegeven regels, zodat het ook mogelijk blijft X-Citement Festival in de volgende jaren te organiseren.

Met de aankoop van een toegangsbewijs verklaart de koper kennis te hebben genomen van dit Huisreglement en akkoord te zijn met de inhoud ervan.

Wat wel en wat niet mee naar binnen mag

WAT WEL MAG:

• Simpele (digitale) fototoestellen zonder verwisselbare lens, telefoons met camera
• Kleine rugzakken en kleine tassen
• Plaid, deken om op te zitten (geen plastic zeilen)
• Zonnebrandcrème (Alleen kleine plastic TUBES zijn toegestaan, max 10 cm (factor 30+ is aan te raden!).), geen spray / verstuiver)
• Poncho’s
• Vlaggen
• Medicijnen, mits in de originele verpakking en voorzien van een bijsluiter
• Rolstoelen (geen elektrische) en andere strikt noodzakelijke medische hulpmiddelen
• Deodorant (rollers) en zonnebrandcrème, mits in de originele, ongeopende verpakking

WAT NIET MAG:

• Professionele apparatuur, zoals foto-, audio-, beeld- en andere opnameapparatuur is niet toegestaan. Door de organisatie worden alle camera’s met verwisselbare lenzen gezien als professioneel en zijn dus niet toegestaan
• Vlaggenstokken
• Glas, blik en plastic flessen
• Flyers, stickers en ander promotiemateriaal
• Vuurwerk
• Grote rugzakken
• Drank en etenswaren in welke verpakking dan ook
• Spuitbussen en andere flesjes onder druk
• Wapens en gevaarlijke voorwerpen, waaronder begrepen paraplu’s, parasols, krukken en wandelstokken
• Krukjes, klapstoelen en opstapjes
• (Huis)dieren
• Plastic (bouw)zeil
• Drugs, inclusief softdrugs
• Selfie-sticks

Let op! In geval van twijfel beslist de leidinggevende van de security bij de ingang.

Huisregels

• Op verzoek van de security bij de ingang dient een ID-bewijs getoond te kunnen worden, waarmee de leeftijd van de bezoeker kan worden vastgesteld.

• Op vrijdag zijn alle leeftijden welkom en wordt er geen alcohol geschonken. Op zaterdag is enkel toegang vanaf 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar zullen geen toegang krijgen.

• Een geldig toegangsbewijs geeft recht op toegang tot het festivalterrein. Als je tijdens het festival even van het terrein af wilt kom je ZONDER nieuw, ongebruikt ticket, NIET meer het festivalterrein op. Zorg dus dat je goed voorbereid het festivalterrein op komt.

• Het betreden van het festivalterrein is geheel voor eigen risico. Stichting X-Events is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade van welke aard dan ook aan bezoekers dan wel goederen van bezoekers.

• Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Neem daarom gehoorbescherming mee. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige gehoorbeschadiging die eventueel mocht ontstaan, het verblijf op het festivalterrein geschiedt op eigen risico. Op het festivalterrein zijn tevens standaard oordopjes te koop.

• Eenmaal gekochte kaarten worden niet meer teruggenomen.

• De bezoekers kunnen aan de ingang worden gefouilleerd. Diegene die zich daar niet aan onderwerpt, kan de toegang geweigerd worden.

• Drugs, inclusief softdrugs, zijn uitdrukkelijk verboden. De organisatie is te allen tijde bevoegd de bezitters van (soft)drugs de verdere toegang tot het festivalterrein te ontzeggen en tot verwijdering over te gaan. Eventueel volgt daarbij een overdracht aan de politie.

• Bezoekers gekleed in voetbalshirts en/of kleding welke toebehoren of verwijzen naar een specifieke groepering, vereniging of club, zullen de toegang worden geweigerd.

• Bezoekers dienen zich te houden aan de beslissingen van security betreffende (het binnen brengen van) materialen, etenswaar, toegang en apparatuur. Hierover wordt ter plekke en/of achteraf geen discussie gevoerd.

• Ook tijdens het festival zijn bezoekers verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de security, politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag.

• Bezoekers dienen zich op het festivalterrein op eerste verzoek van de security of andere bevoegden te kunnen legitimeren.

• Houdt altijd rekening met de aanwezigheid van zakkenrollers.

• Ter bescherming van je persoonlijke en andermans veiligheid kun je gedurende het festival ook op het festivalterrein zelf worden gefouilleerd. Wanneer bezoekers zich niet aan de gestelde regels houden kunnen zij van het festival verwijderd worden.

• Bezoekers zullen de op het festivalterrein aanwezige eigendommen van X-Citement Festival respecteren. Bij constatering van vernieling, vervuiling en/of diefstal van materialen zal de betrokkene van het festivalterrein verwijderd worden en aan de politie worden overgedragen.

• Crowdsurfen is verboden, net als graffiti, wildplassen, het gooien van bier, modder, of andere materialen, seksuele intimidatie, het dreigen met geweld en het maken van discriminerende opmerkingen. Overtreding kan leiden tot verwijdering van het festivalterrein.

• Ook illegale verkoop van T-shirts en/of andere souvenirs, alsmede etenswaren en dranken aan derden is verboden. Op en rond het festivalterrein is het eveneens verboden promotiemateriaal zoals flyers, posters, banners en stickers te verspreiden.

• Vuurtje stoken is ten strengste verboden. Je brengt jezelf en andere festivalbezoekers in gevaar. Verwijdering van het terrein volgt.

• Wanneer een bezoeker de toegang tot het festivalterrein is ontzegd, om wat voor reden dan ook, zal geen restitutie van entreegelden plaatsvinden. Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op enige andere vergoeding.

• Op het festivalterrein en in de directe omgeving hangen camera’s. Deze hangen er om de veiligheid van het publiek te waarborgen.

• Deze beelden kunnen ook worden gebruikt ten behoeve van reportages, decoratie, promotiedoeleinden en dergelijke. Door het festivalterrein te betreden verklaar je als bezoeker toestemming te geven aan de organisatie om de gemaakte beelden waarop jij eventueel voorkomt voor die doeleinden te mogen gebruiken.

• Na inbeslagname van waardevolle voorwerpen door de security van het festival zullen deze voorwerpen worden opgeslagen bij de Infobalie op het festivalterrein. De bezoeker ontvangt een nummer, waarmee bij vertrek het/de voorwerp(en) kunnen worden opgehaald. Voorwerpen die niet opgehaald worden, zullen gedurende een week bij de organisatie worden opgeslagen.  De organisatie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor in beslag of in bewaring genomen voorwerpen.

• Op het festivalterrein is roken alleen toegestaan in de open lucht. In gebouwen, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt. Op het terrein is geen tabak verkrijgbaar.

• Programma, aanvangstijden en duur zijn onder voorbehoud. Bij het niet doorgaan van één of meerdere acts vindt geen restitutie van entreegelden plaats. De organisatie zal er alles aan doen een vervangend programma aan te bieden.

• In alle gevallen waar dit huisreglement niet in voorziet, beslist de organisatie. De genomen beslissing is bindend en éénieder dient zich hieraan te houden.

Consumptiemunten

Gedurende het X-Citement Festival betaal je je eten en drinken met munten, welke kunnen worden aangeschaft bij de op het terrein aanwezige muntenkassa’s. Een consumptiemunt heeft een waarde van € 2,50 en is alleen geldig op de festivaldagen. Eenmaal aangeschafte munten kunnen niet meer worden ingewisseld voor geld.

Bij alle kassa’s kun je contant afrekenen of met je Maestro pinpas. Betalen met een creditcard of buitenlandse pinpas is niet mogelijk. De munten gekocht voor of tijdens X-Citement Festival 2018 zijn alleen bij deze editie geldig en kunnen niet bij eventuele volgende edities gebruikt worden. Nogmaals: na afloop van het festival worden geen munten teruggenomen.

EHBO

Op het festivalterrein is een EHBO-stand met vrijwilligers aanwezig. Voel je je niet lekker? Ga dan naar de EHBO, zij kunnen je helpen. Wanneer je de indruk hebt dat iemand teveel alcohol op heeft, raadpleeg dan iemand van de organisatie, de beveiliging of EHBO.

Diefstal/vermissing

In geval van vermissing, diefstal e.d. kunnen bezoekers terecht bij een van onze medewerkers. Zij zijn herkenbaar aan het X-Citement shirt. Zij staan in direct contact met de organisatoren, welke dan eventueel ingeschakeld kunnen worden. Eventuele aangifte dien je zelfstandig te verrichten bij het politiebureau. Er is geen aparte politiepost op het festival aanwezig.

Tips over de verkoop van drugs, illegale goederen en eventuele valse kaartverkoop of doorverkoop van X-Citement Festivalkaarten tegen hoge prijzen zijn welkom bij zowel de organisatie als de politie.

Infobalie

De informatiebalie, deze vind je bij de kassa’s, biedt extra service aan de bezoekers van het X-Citement Festival. Tijdens het festival word je hier op de hoogte gehouden van het programma, de weersverwachtingen, informatie over waar alles zich bevindt, informatie over de voorzieningen en informatie over het openbaar vervoer. Ook is de infobalie dé plek voor gevonden voorwerpen. Als je iets verloren bent of je hebt iets gevonden dat iemand anders is verloren, breng het dan naar de infobalie. Bezoekers kunnen altijd bij de infobalie terecht met vragen, problemen, klachten en complimenten en men kan er tips en suggesties aandragen.

Toegankelijkheid mindervaliden

In principe is het festivalterrein toegankelijk voor mindervaliden. Er worden geen kortingen toegekend aan personen met een beperking of aan de begeleider. Iedereen betaalt dezelfde prijs. Er zijn geen invalidenparkeerplaatsen beschikbaar. Gezien de persoonlijke veiligheid en die van de andere bezoekers kan X-Events helaas geen blindengeleidehonden, assistentiehonden en scootmobielen toelaten op het festivalterrein. Speciale verzoeken kunnen altijd gedaan worden bij de organisatie, zij zal dit verzoek altijd serieus overwegen en een besluit nemen.

Pinnen

Het is niet mogelijk om op het festivalterrein contant geld op te nemen. De dichtstbijzijnde pinautomaat kun je vinden in het centrum van Dongen op de Hoge Ham, ongeveer vier kilometer van het festivalterrein. Munten kunnen wel gepind worden, contant betalen mag uiteraard ook.

Ten slotte

Bij het niet naleven van onze huisregels wordt u onherroepelijk de (verdere) toegang tot het festivalterrein ontzegd en bestaat de mogelijkheid dat u ook bij volgende evenementen van X-Events de toegang wordt ontzegd, waarbij u geen aanspraak maakt op een eventuele restitutie van entreegelden of een vergoeding van overige gemaakte kosten.

Contact

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze huisregels, dan kunt u contact opnemen via info@X-citement.nl